Ban Chỉ đạo 22 tỉnh vừa ban hành Quyết định số 127-QĐ/BCĐ ngày 24/11/2023 phê duyệt danh sách, phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (đợt 9).

 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và TX Hồng Lĩnh khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình người có công, hộ nghèo trên địa bàn (Ảnh: Báo Hã Tĩnh).

Theo đó, Ban Chỉ đạo 22 tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt danh sách và phân bổ kinh phí 7,07 tỷ đồng từ nguồn tài trợ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (7 tỷ đồng) và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình (70 triệu đồng) cho ban chỉ đạo các huyện để hỗ trợ xây dựng mới 101 nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo.

Các huyện gồm: Kỳ Anh, Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà, Hương Khê, Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Vũ Quang, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh.

Trong 101 hộ được hỗ trợ làm nhà mới đợt này có 58 hộ gia đình người có công và 43 hộ nghèo; mỗi ngôi nhà xây mới được hỗ trợ 70 triệu đồng.

Ban Chỉ đạo 22 tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH thực hiện các thủ tục cấp kinh phí cho ban chỉ đạo cấp huyện đảm bảo kịp thời, đúng quy định.

Ban chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục để hỗ trợ, giám sát triển khai xây dựng nhà ở kiên cố đảm bảo chất lượng, đúng quy định.

Đồng thời quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định hiện hành; định kỳ báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về Sở LĐ-TB&XH để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo 22 tỉnh và các nhà tài trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex