VNSC by Finhay hợp tác cùng UOBAM Việt Nam phân phối chứng chỉ quỹ tiên phong áp dụng tiêu chuẩn ESG

Từ ngày 7/11/2023, Quỹ đầu tư cổ phiếu United ESG Việt Nam (UVEEF) – quỹ đầu tư cổ phiếu tiên phong áp dụng tiêu chuẩn ESG tại Việt Nam với tính thanh khoản cao, bền vững và hạn chế rủi ro sẽ chính thức có mặt trên nền tảng VNSC by Finhay.

Quỹ UVEEF áp dụng quy trình đầu tư và quản trị rủi ro chặt chẽ từ Tập đoàn UOB Asset Management (UOBAM), kết hợp với chuẩn mực ESG vào quy trình đầu tư và lựa chọn cổ phiếu, giúp giảm thiểu rủi ro cho các khoản đầu tư của quỹ.

Quỹ UVEEF tìm kiếm sự tăng trưởng dài hạn thông qua việc xây dựng một danh mục đầu tư cân đối và đa dạng gồm cổ phiếu của những công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam có nền tảng cơ bản tốt, tuân thủ các chuẩn mực về Môi trường, Trách nhiệm xã hội và Quản trị doanh nghiệp (ESG) và triển vọng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex