Bên cạnh đó, trên địa bàn thành phố có 7 dự án nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân đang thi công với quy mô 4.996 căn hộ, tổng diện tích sàn 383.258 m2 (trong đó có 6 dự án nhà ở xã hội với quy mô 3.956 căn hộ, tổng diện tích sàn 289.326 m2; 1 dự án nhà lưu trứ công nhân với 1.040 căn, tông diện tích sàn 93.932 m2).

TP.Hồ Chí Minh chỉ đạt 2,39% chỉ tiêu nhà ở xã hội
TP. Hồ Chí Minh chỉ đạt 2,39% chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025

Lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố cho biết, UBND thành phố đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020 (kèm theo danh mục 53 dự án, khu đất đang triển khai và dự kiến hoàn thành giai doạn 2016-2020). Trong giai đoạn này, có 21 dự án hoàn thành, còn lại 32 dự án đang triển khai xây dựng hoặc trong giai đoạn hoàn tất các thủ tục pháp lý.

UBND thành phố cũng đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025, kèm theo đó là danh mục 68 dự án, khu đất đang triển khai, vị trí khu đất dự kiến phát triển nhà ở xã hội, vị trí khu đất dự kiến phát triển nhà ở xã hội phục vụ công nhân và khu vực dự kiến phát triển các dự án nhà lưu trú công nhân; Trong đó bao gồm 32 dự án, khu đất từ giai đoạn 2016-2020 chuyển sang và bổ sung thêm 36 khu đất mới dự án triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội. Đến tháng 9/2023, UBND thành phố thống kê có 88 dự án, khu đất trong kế hoạch phát triển nhà ở xã hội.

Theo Quyết định số 338/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, trong đó giao chỉ tiêu cho TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030 hoàn thành 69.700 căn. Trong đó, giai đoạn 2021- 2025 hoàn thành 26.200 căn; giai đoạn 2026 -2030 hoàn thành khoảng 43.500 căn.

Trên cơ sở tại Nghị quyết 98 cũng như chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 338/QĐ-TT, TP. Hồ Chí Minh đã tập trung giải quyết các vấn đề đang vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai đối với dự án nhà ở xã hội.

Để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dụng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn, hiện, UBND thành phố giao Sở Xây dựng là đơn vị đầu mối tổng hợp báo cáo các khó khăn vướng mắc đối với các dự án nhà ở xã hội và phân nhóm các vướng mắc báo cáo đề xuất UBND thành phố; Đồng thời giao nhiệm vụ, thời gian thực hiện cụ thể cho các Sở ngành và các cơ quan liên quan giải quyết hồ sơ thủ tục hành chánh, các vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp pháp luật chưa quy định hoặc quy định chưa rõ ràng thỉ báo cáo đề xuất các Bộ ngành Trung ương và Thủ tướng Chính Phủ xin ý kiến giải quyết.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88