Tổng cục Hải quan vừa phát động phong trào thi đua năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo, quyết tâm đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Hải quan” và phong trào thi đua giai đoạn 2024-2025 hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Ngành với chủ đề: “Chung sức, đồng lòng thi đua lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Hải quan Việt Nam và Đại hội Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VII”.

Trong năm 2024, Tổng cục Hải quan đặt mục tiêu xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hải quan tập trung, tích hợp thông minh đảm bảo các yêu cầu về an toàn thông tin hệ thống với nền tảng số, phù hợp với kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuẩn mực quốc tế. Xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng, máy móc, trang thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước về Hải quan trọng tình hình mới, thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN, kết nối với các đối tác thương mại của Việt Nam.

Đồng thời, tập trung hóa, hiện đại hóa, tự động hóa công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; đẩy mạnh kiểm tra trước và sau thông quan, giảm tỷ lệ kiểm tra trong quá trình làm thủ tục hải quan; triển khai mô mình biên giới thông minh, hải quan xanh theo khuyến nghị của WCO. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới. Kết hợp đồng bộ, hiệu quả giữa phương pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan hiện đại với phương pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan truyền thống nhằm chủ động, phòng ngừa từ xa, từ sớm. 

Tổng cục Hải quan đề nghị các đơn vị thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2024 do Quốc hội, Chính phủ giao; quyết tâm đạt chỉ tiêu phấn đấu do Bộ Tài chính giao. Cùng với đó, đổi mới tổ chức bộ máy hải quan với cơ cấu tinh gọn hợp lý, giảm đầu mối trung gian; đẩy mạnh xây dựng và triển khai mô hình quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm; phát triển nguồn nhân lực tinh thông nghiệp vụ, liêm chính, chuyên nghiệp, làm chủ được công nghệ, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại…

Giai đoạn 2024-2025, ngành Hải quan thi đua khắc phục khó khăn, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất từ nhận thức đến hành động xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, chuyên nghiệp theo các xu hướng và chuẩn mực quốc tế; thực hiện cải cách hành chính và Chính phủ số, góp phần đảm bảo an ninh, lợi ích chủ quyền quốc gia, bảo vệ cộng đồng và xã hội; tạo môi trường thân thiện, minh bạch công bằng và nhất quán, nâng cao chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới, thích ứng với sự thay đổi của chuỗi cung ứng thương mại toàn cầu.

Cùng với đó, thi đua quản lý thu thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu hiệu quả, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, du lịch và vận tải hợp pháp qua biên giới; tạo môi trường xuất nhập khẩu minh bạch, công bằng, ứng phó hiệu quả với các thay đổi liên quan tới các biện pháp phòng vệ thương mại trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động. Đồng thời, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về Hải quan, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, hiện đại hóa công tác kiểm tra, giám sát hải quan, nâng cao năng lực kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành hải quan; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn xã hội và bảo vệ lợi ích, chủ quyền quốc gia. 

Cũng trong giai đoạn này, ngành Hải quan sẽ tổ chức triển khai các phong trào thi đua sâu rộng, đồng bộ, xuyên suốt đến tất cả các đơn vị, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong Ngành lập nhiều thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Hải quan Việt Nam kết hợp với tổ chức Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến ngành Hải quan lần thứ VII.

Tổng cục Hải quan đề ra chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; 100% tập thể thuộc và trực thuộc đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”; 100% công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó 15% cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”. 

Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị căn cứ tình hình cụ thể phát động phong trào thi đua của đơn vị. Trong đó, xác định rõ khẩu hiệu thi đua ngắn gọn, dễ nhớ, treo tại nơi trang trọng của trụ sở cơ quan, đơn vị; nội dung thi đua thiết thực bám sát nhiệm vụ của đơn vị; có tiêu chí đánh giá thi đua rõ ràng; tổ chức đăng ký và ký kết giao ước thi đua; có biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể, đảm bảo tiết kiệm, an toàn, tránh phô trương hình thức, sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm và hiệu quả nhất…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

leo

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

789win

12Bet

789win

789win