Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo thông báo đấu giá, tổng diện tích đất thực hiện Dự án theo quy hoạch là 36.821,2m2, trong đó diện tích tính tiền sử dụng đất khi đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn chủ đầu tư thực hiện Dự án phát triển nhà ở thương mại là 16.182,4m2. Diện tích tính tiền sử dụng đất đấu giá gồm đất ở thấp tầng có 76 lô; đất ở cao tầng với chiều cao tối đa 14 tầng (kể cả tầng hầm) có diện tích là 3.902,8m2.

Giá khởi điểm để đấu giá tài sản là 327,397 tỷ đồng. Trong đó, giá khởi điểm đối với diện tích thấp tầng là 226,681 tỷ đồng; giá khởi điểm đối với diện tích đất ở cao tầng là 100,715 tỷ đồng. Khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá là 65,479 tỷ đồng.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày 10/11 đến ngày 24/11/2023. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Thời gian mở cuộc đấu giá vào ngày 29/11/2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88