Khu du lịch Nam Hồ (Lâm Đồng): Để xảy ra hàng loạt sai phạm rồi chỉ rút ‘sợi dây kinh nghiệm’ Sở Giao thông vận tải TP.HCM công bố hàng loạt sai phạm: Nhà xe Thành Bưởi nói gì? Bắc Ninh: Loạt sai phạm tại dự án nhà ở cho công nhân thuê
Kết luận hàng loạt sai phạm liên quan Dự án Sân bay Điện Biên
Tranh tra tỉnh Điện Biên kết luận hàng loạt sai phạm trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư Dự án Sân bay Điện Biên. Ảnh: Thanh Bình

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTr ngày 11/10/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Điện Biên về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư Dự án mở rộng Cảng hàng không (Dự án Sân bay) Điện Biên, Thanh tra tỉnh Điện Biên vừa ban hành kết luận chỉ ra hàng loạt tồn tại, hạn chế dẫn đến nhiều sai phạm về bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.

Cụ thể, trình tự thủ tục triển khai các bước trong thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng tại một số phương án, chưa được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật. Hồ sơ tài liệu liên quan chưa được thiết lập chặt chẽ; đặc biệt là trong giai đoạn kiểm đếm…

Công tác kiểm đếm còn nhiều tồn tại, sai sót, dẫn đến các bước thẩm định, phê duyệt phương án không phát hiện được các nội dung sai phạm. Việc rà soát nguồn gốc đất chưa chặt chẽ dẫn đến bồi thường sai đối tượng.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ nơi ở tạm cho một số trường hợp sai quy định. Thẩm định các hồ sơ phương án chưa củng cố, rà soát đầy đủ hồ sơ, tài liệu, không kịp thời phát hiện những sai phạm.

Công tác chỉ đạo, theo dõi quản lý nhân, hộ khẩu trên địa bàn một số xã, phường chưa được quan tâm thực hiện đầy đủ, dẫn đến ký, xác nhận các thông tin liên quan về nhân khẩu, hộ khẩu trực tiếp sản xuất nông nghiệp, không trực tiếp sản xuất nông nghiệp đối với một số trường hợp không chính xác.

Việc Công an phường Thanh Trường (TP. Điện Biên Phủ) ký xác nhận thời điểm lưu trú cho một số hộ thiếu chính xác dẫn đến UBND TP. Điện Biên Phủ giao đất có thu tiền cho các hộ gia đình sai quy định…

Tại kết luận này, Thanh tra tỉnh Điện Biên cũng xác định có rất nhiều nguyên nhân tác động, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Sân bay Điện Biên.

Trong đó có một số nguyên nhân chủ yếu, như: Tổng số hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đất thu hồi thuộc dự án có số lượng lớn trong khi số nhân lực tham gia công tác giải phóng mặt bằng hạn chế, phải trưng tập nhiều công chức xã, phường chưa có kinh nghiệm dẫn tới nhiều thiếu sót.

Thời gian triển khai thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng của dự án tương đối gấp, dẫn đến công tác kiểm tra, rà soát các hồ sơ chưa thật đầy đủ. Bên cạnh đó, công tác quản lý đất đai trên địa bàn còn nhiều bất cập, hạn chế dẫn đến khi triển khai thực hiện thu hồi đất phát sinh nhiều vướng mắc.

Công tác kiểm tra, kiểm đếm lập hồ sơ của một số công chức, viên chức còn chưa làm hết trách nhiệm dẫn đến cung cấp thông tin, số liệu đầu vào thiếu chính xác, một số trường hợp thiếu căn cứ để tính toán bồi thường.

Công tác thẩm định tại một số đợt, phương án của các cơ quan chuyên môn chưa thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao dẫn đến không phát hiện hết các tồn tại sai phạm trong quá trình lập hồ sơ của cơ quan, đơn vị liên quan.

Nhận thức của một số người dân còn hạn chế, chưa trung thực trong quá trình kê khai về nguồn gốc sử dụng đất, thông tin về nhân khẩu, hộ khẩu trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp để nhận tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề.

Khi thực hiện dự án xảy ra tồn tại, sai phạm trong việc lãnh đạo UBND xã, phường ký xác nhận về nguồn gốc đất, loại đất liên quan đến thu hồi đất đối với một số đối tượng, tại một số đợt, phương án không đầy đủ, chính xác.

Thanh tra tỉnh Điện Biên cũng xác định rõ trách nhiệm đối với các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, sai phạm nêu trên thuộc trách nhiệm của UBND TP. Điện Biên Phủ; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và các tập thể, cá nhân có liên quan.

Căn cứ kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Điện Biên kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể đã được nêu ra.

Trong đó, giao Chủ tịch UBND TP. Điện Biên Phủ chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc thu hồi số tiền sai phạm: 16.701.727.327 đồng. Trong đó số tiền đã thu là 272.323.200 đồng; số còn phải thu là 16.429.404.127 đồng; Điều chỉnh giảm giá trị thanh toán: 1.538.763.291 đồng và xử lý khác: 1.308.807.497 đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex