Ưu tiên nguồn lực đầu tư  

Thời gian qua, nhờ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững đã tạo đà phát triển toàn diện khu vực nông thôn tỉnh Hòa Bình. Đến nay, toàn tỉnh có 73/129 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhằm phát triển toàn diện kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, ngày 30.7.2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hòa Bình đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn giai đoạn 2021 – 2030.

Đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình ngày càng được nâng lên. Ảnh T. Tâm
Đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình ngày càng được nâng lên. Ảnh: T. Tâm

Tại huyện Đà Bắc, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, huyện đã tập trung các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 1.200 tỷ đồng; thực hiện lồng ghép 3 chương trình mục tiêu quốc gia với tổng kế hoạch vốn giao đến tháng 6.2023 trên 484 tỷ đồng, đã giải ngân trên 78 tỷ đồng, đạt 16,16%. Bên cạnh đó, huyện cũng sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển sản xuất. Đặc biệt, phát huy thế mạnh tiềm năng mặt nước nuôi trồng thủy sản, phát triển hợp lý nghề nuôi cá lồng bè trên lòng hồ, bảo vệ hiệu quả nguồn lợi thủy sản và môi trường. Đồng thời, phát triển trồng cây bản địa, dược liệu, bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững… Sau 2 năm triển khai nghị quyết, cơ cấu kinh tế của huyện đã có sự chuyển dịch đúng hướng; đời sống đồng bào DTTS được nâng lên. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 40 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo ước giảm còn 28,69% (trung bình giảm trên 6%/năm).

Tại buổi giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đà Bắc mới đây, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Bùi Tiến Lực đánh giá cao những kết quả bước đầu huyện Đà Bắc đã đạt được. Đồng thời, đề nghị huyện tiếp tục xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể, đồng bộ nghị quyết với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội gắn với giảm nghèo bền vững, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho đồng bào DTTS… Cùng với đó, tiếp tục làm tốt công tác dân vận; quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc từ huyện đến cơ sở.

Thu hẹp khoảng cách vùng miền

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình Bùi Đức Hinh, Nghị quyết số 03-NQ/TU được Tỉnh ủy Hòa Bình ban hành nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế của các địa phương; chủ động đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào DTTS và miền núi so với bình quân chung của cả nước. Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh giảm 50% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn; đến năm 2030, cơ bản không còn xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Nhằm phát huy nội lực, khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên người dân vùng đồng bào DTTS, giai đoạn 2021 – 2022, các ngành và cấp ủy các cấp đã chủ động đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tạo ra nhiều phong trào thi đua với hình thức đa dạng, phù hợp với thực tiễn của các địa phương, đơn vị. Đặc biệt, thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến vùng đồng bào DTTS. Hiện, toàn tỉnh có hơn 580 doanh nhân, chủ hợp tác xã (HTX), hộ gia đình sản xuất, kinh doanh giỏi do người DTTS làm chủ. Điểm chung của các doanh nghiệp, HTX, mô hình sản xuất trên là đã vượt qua những khó khăn, thách thức ở vùng kinh tế khó khăn trở thành cầu nối đưa sản phẩm ra thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và tạo việc làm cho lao động vùng DTTS.

Từ những chính sách dân tộc, các thôn, xóm ở vùng DTTS và miền núi của tỉnh Hòa Bình được quan tâm đầu tư, hỗ trợ để phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân. Hàng năm, tỉnh cũng ưu tiên dành các nguồn lực từ các chương trình, dự án chính sách tập trung xây dựng hạ tầng cơ sở thiết yếu; hỗ trợ phát triển sản xuất; đào tạo nghề giúp đồng bào DTTS có thu nhập cao hơn. Năm 2023, tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, ưu tiên phát triển toàn diện, nhanh, bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi. UBND tỉnh đã ban hành Chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi với 10 dự án, 14 tiểu dự án, 36 nội dung đầu tư khác nhau được tích hợp từ nhiều chính sách dân tộc.

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh, với tinh thần đoàn kết, phát huy ý chí tự lực, tự cường, thời gian qua, đồng bào các DTTS và miền núi tỉnh Hòa Bình đã đóng góp tích cực vào những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Qua đó, góp phần đổi thay diện mạo nông thôn, vùng DTTS và miền núi. Đồng thời, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex

789win

789win

Jun88