Hà Nội: Dành nguồn lực cho đầu tư, phát triển, tập trung cho các ưu tiên chiến lược
Quang cảnh hội nghị.

Sáng 24/11, Hội nghị lần thứ mười bốn, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII đã bế mạc.

Phấn đấu tăng trưởng khoảng 6,5 – 7,0% trong năm 2024

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, về nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024, quan điểm chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội là phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đã có, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội từ thành phố đến cơ sở phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, sâu sát hơn nữa…

Thành phố tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2024 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”. Trong đó, tập trung rà soát lại từng nhiệm vụ, chỉ tiêu để từng đơn vị chủ động có kế hoạch, đề xuất giải pháp cụ thể, khả thi; tập trung những nhiệm vụ, chỉ tiêu có khả năng không đạt để có giải pháp quyết liệt tháo gỡ những khâu yếu, việc khó; cải thiện thực chất việc phân cấp, ủy quyền. Đặc biệt, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an sinh xã hội để thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng lưu ý thời gian còn lại của năm 2023 không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, nên các đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2023; tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2024, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của cả nhiệm kỳ.

Cùng với đó, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trọng tâm là các lĩnh vực: quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng; thực hiện tốt chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Thành phố đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, phát triển công nghiệp dựa trên đổi mới công nghệ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu…

Thành phố phấn đấu thực hiện tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng khoảng 6,5-7,0%; CPI dưới 4%; GRDP bình quân đầu người khoảng 160-162 triệu đồng; Tốc độ tăng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn khoảng 10,5-11,5%.

Đồng thời, hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; hoàn thành phê duyệt các quy hoạch chung, quy hoạch vùng huyện và quy hoạch phân khu còn lại, đi đôi với tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng.

Hà Nội: Dành nguồn lực cho đầu tư, phát triển, tập trung cho các ưu tiên chiến lược
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu bế mạc hội nghị.

Nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu bền vững

Về tài chính – ngân sách và đầu tư công, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu, trong chỉ đạo, điều hành ngân sách năm 2024, cần phát huy kết quả và ưu điểm của năm 2023; có quan điểm nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu bền vững; tăng cường kiểm tra, thanh tra tài chính, chống thất thu ngân sách; cần có biện pháp quyết liệt trong việc thu hồi nợ đọng ngân sách, đặc biệt các khoản nợ thuế, nghĩa vụ tài chính về đất, các khoản liên quan đến đất để tạo nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chung theo đúng quy định của pháp luật.

Về chi ngân sách năm 2024, cần quán triệt quan điểm tiết kiệm triệt để chi thường xuyên, dành nguồn lực cho đầu tư, phát triển, sử dụng vốn vay tiết kiệm, hiệu quả, trong đó tập trung cho các ưu tiên chiến lược; xây dựng hạ tầng khung, hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng tiêu chí thành phố hiện đại, thành phố thông minh.

Để đảm bảo Kế hoạch đầu tư công năm 2024 có tính khả thi, hiệu quả và khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong khâu tổ chức thực hiện; Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố khẩn trương rà soát, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải ngân đầu tư công đảm bảo đạt mức bình quân chung của cả nước.

Đồng thời, quán triệt quan điểm chỉ đạo là vốn đầu tư công phải được giao ngay từ đầu năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư để tập trung quyết liệt triển khai công tác đầu tư và giải ngân ngay từ ngày đầu, tháng đầu tiên của năm 2024.

Về Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND thành phố tổng hợp, tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp xác đáng của các đại biểu dự họp để cập nhật, bổ sung trong quá trình lập đồ án, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả của đồ án.

Cuối tháng 12/2023, Hà Nội sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.