Nhiều kỳ vọng từ Luật Các TCTD sửa đổi Luật các TCTD (sửa đổi): Cần xem xét thông qua sau hai kỳ họp để tránh khoảng trống pháp lý

Nhiều nội dung đã được tiếp thu

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, dự thảo luật đã bổ sung 01 Chương về ngân hàng chính sách với 11 điều. Tuy nhiên, để tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, điều kiện thuận lợi cho hoạt động và quá trình phát triển của các ngân hàng chính sách, đề nghị Chính phủ nghiên cứu xây dựng Luật riêng về ngân hàng chính sách.

Bên cạnh đó, trên cơ sở đề xuất của Chính phủ tại Báo cáo số 612/BC-CP, đã chỉnh lý quy định liên quan đến hạn chế thao túng, chi phối TCTD, trong đó điều chỉnh quy định về người có liên quan phù hợp với loại hình quỹ tín dụng nhân dân; điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần với cổ đông cá nhân là 5% (thay vì 3% như dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5) và quy định lộ trình giảm dần giới hạn cấp tín dụng xuống 10% vốn tự có đối với một khách hàng và 15% vốn tự có đối với khách hàng và người có liên quan trong 5 năm nhằm giảm thiểu tác động.

Dự thảo Luật cũng bổ sung, hoàn thiện nhiều nội dung liên quan đến tài chính, hạch toán, báo cáo của TCTD như: khái niệm về vốn điều lệ (khoản 14 Điều 4); doanh thu và nguyên tắc ghi nhận doanh thu từ hoạt động cấp tín dụng (Điều 145), Chi phí và nguyên tắc ghi nhận chi phí (Điều 146), Phân phối lợi nhuận và các quỹ (Điều 148), trong đó bổ sung quy định về tăng vốn điều lệ cho ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ… Đối với Dự phòng rủi ro (Khoản 2 Điều 147), tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội chỉnh lý thành “Việc phân loại tài sản có, mức trích lập dự phòng rủi ro, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động do Chính phủ quy định”…

Các TCTD là trung gian tài chính nên phải tuân thủ các quy định để đảm bảo kiểm soát rủi ro
Các TCTD là trung gian tài chính nên phải tuân thủ các quy định để đảm bảo kiểm soát rủi ro

Đối với xử lý tài sản bảo đảm là dự án bất động sản cũng như Nghị quyết số 42 khi hết hiệu lực, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, hiện Chính phủ đang giao các cơ quan nghiên cứu, đề xuất phương án báo cáo lại. Trên cơ sở ý kiến của Chính phủ, các cơ quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật…

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng đây là dự án Luật rất khó, phức tạp, có tính chất nhạy cảm, liên quan đến an ninh tài chính quốc gia, an ninh an toàn của hệ thống các TCTD, ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động kinh tế – xã hội… Vì vậy việc Quốc hội xem xét, chưa thông qua dự thảo Luật tại kỳ họp thứ 6 mà sẽ xem xét, thông qua tại kỳ họp sau là hết sức cần thiết để các cơ quan có đủ thời gian nghiên cứu rà soát, kỹ lưỡng, thận trọng dự thảo Luật”, ông Thanh cho biết.

Ngăn chặn sở hữu chéo

Thảo luận tại hội trường, đại biểu Dương Khắc Mai (Đắk Nông) cho rằng, Luật Các TCTD là luật có tính chuyên sâu, phức tạp, ảnh hưởng sâu rộng đến các hoạt động kinh tế – xã hội, có tác động đến nhiều đối tượng và tác động trực tiếp đến chính sách tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô cũng như liên quan đến thông lệ và pháp luật quốc tế. Đồng thời liên quan nhiều các luật khác như: Bộ luật Dân sự, Luật Thi hành án dân sự và nhiều luật có liên quan. Do đó đại biểu Mai đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chỉ đạo rà soát các quy định trong dự thảo luật để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo với các luật khác sẽ gây tác động không tốt, nhất là đối với an ninh, an toàn hệ thống ngân hàng và hoạt động kinh tế, xã hội.

Cho rằng Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD đã góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy việc xử lý nợ xấu được thực hiện một cách nhanh chóng, hiệu quả, Đại biểu đề nghị cần tiếp tục rà soát các quy định có liên quan trong hệ thống pháp luật cho thống nhất và đồng bộ để đảm bảo khi luật được thông qua, bảo đảm thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước và các chủ thể tham gia nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, khó khăn, bất cập như hiện nay.

Đại biểu Điểu Huỳnh Sang (Bình Phước) thì cho rằng, các quy định về người có liên quan, tỷ lệ sở hữu cổ phần, giới hạn về cấp tín dụng và việc sửa đổi, bổ sung quy định này là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Việc quy định trong dự thảo luật nội dung này nhằm hướng đến hạn chế việc thao túng và sở hữu chéo trong hoạt động ngân hàng, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và hạn chế việc tập trung cổ phần vào một nhóm cổ đông.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật sửa đổi quy định về giới hạn cấp tín dụng, mở rộng phạm vi khái niệm người có liên quan là một trong những biện pháp hạn chế tình trạng huy động vốn từ các TCTD để cho vay các doanh nghiệp trong cùng một hệ sinh thái. Đại biểu Sang đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát và quy định cụ thể hơn về người có liên quan, tỷ lệ sở hữu cổ phần giới hạn cấp tín dụng là phải hướng đến mục tiêu xử lý được vấn đề sở hữu chéo, thao túng, chi phối các TCTD trên cơ sở đánh giá tác động kỹ lưỡng và phải có quy định chuyển tiếp phù hợp để hạn chế hiệu ứng tiêu cực đối với thị trường tiền tệ, thị trường tài chính và thị trường chứng khoán cũng như việc thu hút đầu tư nước ngoài. Đồng thời, quy định chế tài đối với các trường hợp vi phạm phải bảo đảm đủ tính răn đe và nghiên cứu bổ sung các quy định cụ thể để xử lý triệt để vấn đề sở hữu chéo, thao túng và chi phối các TCTD…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex