Báo cáo tại Phiên họp thứ 28, chiều 18/12, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại Kỳ họp thứ 6 vừa qua, Quốc hội đã quyết định điều chỉnh thời điểm trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) sang kỳ họp gần nhất.

Đồng thời, giao Chính phủ khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trình Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp gần nhất theo trình tự, thủ tục rút gọn…

Trên cơ sở ý kiến của Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ 5 để trình Quốc hội chỉ những nội dung cấp thiết, đã được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng và đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao giữa các cơ quan.

Theo đó, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị, trên cơ sở xem xét chất lượng chuẩn bị, nếu hồ sơ tài liệu đủ điều kiện, bảo đảm tiến độ, chất lượng thì đề nghị trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 những nội dung sau đây:

Một là, xem xét thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi) nếu đủ điều kiện.

Hai là, xem xét thông qua Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Ba là, xem xét, thông qua Nghị quyết về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn (nếu có).

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tại Phiên họp thứ 28 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tại Phiên họp thứ 28 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến Quốc hội họp 03 ngày, khai mạc vào ngày 15/01/2024 và chia thành 2 đợt (Quốc hội nghỉ 2 ngày làm việc giữa 2 đợt để các cơ quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội thông qua).

Ông Bùi Văn Cường nhấn mạnh, các nội dung dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường phải đáp ứng tiêu chí về tính cấp thiết, phải được chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng và đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao giữa các cơ quan, hạn chế tối đa việc trình Kỳ họp bất thường những nội dung có nhiều vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Đồng thời, cần tính toán để bảo đảm thời điểm tổ chức, quỹ thời gian hợp lý trong Kỳ họp cho các cơ quan nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, hoàn thiện văn bản trình Quốc hội thông qua theo đúng quy trình, thủ tục quy định, nhất là những dự án, dự thảo lớn, nội dung phức tạp; các đại biểu Quốc hội cũng cần có thời gian nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến.

 

Dự kiến, chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội sẽ chia thành 2 đợt làm việc.

Đợt 1: 2,5 ngày (từ ngày 15 đến sáng ngày 17/01/2024) để tiến hành khai mạc Kỳ họp, nghe trình bày Tờ trình, Báo cáo, thảo luận các dự thảo luật, nghị quyết.

Đợt 2: 0,5 ngày (chiều thứ Sáu, ngày 19/01/2024) để thông qua các luật, nghị quyết và bế mạc kỳ họp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex