Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo đó, các lô đất đấu giá có diện tích từ 75 m2 đến 294,4m2/lô. Giá khởi điểm của các lô đất đấu giá từ 2,2 tỷ đồng đến 6,5 tỷ đồng/lô. Tổng giá khởi điểm của các lô đất đấu giá là 200,9 tỷ đồng. Các lô đất có mục đích sử dụng là đất ở, nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thời hạn sử dụng lâu dài.

Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 17 giờ ngày 22/12/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk. Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện quy định tại Luật Đấu giá tài sản và quy định pháp luật liên quan thực hiện việc nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, thời gian tổ chức buổi công bố giá vào ngày 25/12/2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex