Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng đăng ký mua hơn 7,2 triệu cổ phiếu SRC từ ngày 29/11- 28/12 theo phương thức thỏa thuận với một số cổ đông của SRC.

Nếu giao dịch thành công, Tập đoàn Hoành Sơn sẽ nắm giữ hơn 14,09 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 50,22%.

Cổ đông lớn của SRC đăng ký mua hơn 7,2 triệu cổ phiếu
Cổ đông lớn của SRC đăng ký mua hơn 7,2 triệu cổ phiếu. Ảnh: T.L

Kết quả kinh doanh quý III của SRC cho thấy, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 241 tỷ đồng, giảm 1,6% so với cùng kỳ 245 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 6 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của SRC, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm, tuy nhiên chi phí bán hàng cũng giảm mạnh so với quý III năm 2022 do chiết khấu bán hàng và chi phí vận chuyển giảm dẫn đến lợi nhuận sau thuế của công ty tăng so với cùng kỳ.

Được biết, năm 2023, SRC đặt mục tiêu đạt 2.000 tỷ đồng doanh thu tiêu thụ, cao gấp 2,1 lần so với năm 2022 (trong đó, doanh thu sản xuất công nghiệp đạt 970 tỷ đồng, doanh thu thương mại và doanh thu khác đạt 1.030 tỷ đồng); lợi nhuận trước thuế đạt 100 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần so với năm 2022./.