Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong 3 năm 2023 – 2025 diễn ra vào chiều 13/12, ông Trần Quốc Cường,  Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên yêu cầu các tiểu ban được phân công nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ cần phải bám sát nhiệm vụ, ưu tiên cho các hoạt động, công trình trực tiếp phục vụ dịp kỷ niệm; các sở, ngành cùng vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ, triển khai thành công các công trình, dự án trọng điểm chào mừng lễ kỷ niệm cấp quốc gia này.

Đối với Tiểu ban nội dung, cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện dự thảo kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và tổ chức lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan. Tiểu ban An ninh phân công rõ nhiệm vụ cho các thành viên, tiếp tục tham mưu cho Ban Chỉ đạo kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh trật tự cho các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023 – 2025.

Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền tiếp tục khẩn trương biên soạn một số cuốn sách tuyên truyền hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Ngoài việc tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Phát động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết và phong trào thi đua yêu nước; tập trung huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình, dự án chào mừng kỷ niệm thì cũng cần có phương án ký hợp đồng sớm với một số khách sạn để trưng dụng phục vụ đại biểu những ngày diễn ra lễ kỷ niệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

jun88

jun88

789win

12Bet

Sex