Cụ thể, chỉ thị yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và các đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp sản xuất, cung ứng để đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, tin cậy trong các dịp lễ, tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm 2024.

Bảo đảm cung cấp điện dịp lễ, tết, sự kiện chính trị, văn hoá lớn trong năm 2024
Bảo đảm cung cấp điện dịp lễ, tết, sự kiện chính trị, văn hoá lớn trong năm 2024. Ảnh: TL

Trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam lập phương án vận hành và huy động hợp lý các nguồn điện trong hệ thống điện quốc gia, đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân trong cả năm 2024, không để thiếu điện trong mọi tình huống.

Thường xuyên theo dõi tình hình thuỷ văn, chủ động báo cáo và phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, ủy ban nhân dân các tỉnh có hồ thủy điện để xây dựng và thực hiện kế hoạch điều tiết nước các hồ thủy điện theo quy định tại các quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh cung cấp điện.

Tại chỉ thị này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam được giao nhiệm vụ xây dựng phương án cung cấp nhiên liệu (than, khí, dầu) đảm bảo đầy đủ, liên tục và ổn định cho nhu cầu phát điện các nhà máy điện; đôn đốc đảm bảo vận hành tin cậy các nhà máy điện do tập đoàn quản lý để đảm bảo cung cấp điện toàn hệ thống.