Sáng nay (27/12), phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, thay mặt Bộ Chính trị đã ghi nhận, biểu dương những kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra các cấp năm 2023 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Tán thành với những kết quả nổi bật cũng như những tồn tại, hạn chế được nêu trong Báo cáo tổng kết của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bà Trương Thị Mai đặc biệt ghi nhận việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tích cực tham mưu ban hành 15 văn bản của Đảng, đáp ứng kịp thời với yêu cầu của tình hình mới, trong đó phải kể đến Quy định 110 về luân chuyển cán bộ kiểm tra; Quy định 117 về xin lỗi, phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên; Quy định 131 về công tác thanh tra, kiểm tra…được dư luận đảng viên quan tâm, đánh giá cao. Trên cơ sở các văn bản này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tăng cường hướng dẫn các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện có hiệu lực, hiệu quả những quy định của Đảng liên quan công tác kiểm tra, giám sát.

Điểm nổi bật nữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã làm được trong năm 2023, theo Thường trực Ban Bí thư đó là đã thực hiện nghiêm, chủ động, có hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, càng ngày càng rõ ràng hơn, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang tập trung đẩy mạnh chỉ đạo: công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, công tác cán bộ, các lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh tiêu cực. Việc tăng cường giám sát, phòng ngừa góp phần cảnh báo từ sớm, từ xa, nhắc nhở tổ chức đảng, đảng viên….

Chỉ đạo thêm về công tác kiểm tra, giám sát, bà Mai cho biết, trong thực tiễn có những tổ chức đảng, sau khi giám sát, có kết luận, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn tiếp tục kiểm tra có dấu hiệu vi phạm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức 31 đoàn kiểm tra 53 tổ chức đảng; trong năm 2023 có 10 đoàn kiểm tra 30 tổ chức đảng; qua kiểm tra cho thấy các cấp ủy, tổ chức đảng có điều kiện nhìn lại sâu sắc hơn việc quán triệt, cụ thể hóa, chấp hành nghiêm chủ trương, quy định của Đảng, có giải pháp khắc phục hạn chế khuyết điểm, mang lại kinh nghiệm chung.

Thường trực Ban Bí thư cũng nêu rõ, công tác kiểm tra có dấu hiệu vi phạm là công việc rất lớn của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có hơn 1.400 tổ chức đảng, hơn 66.000 đảng viên bị kỷ luật, so với con số hơn 50.000 tổ chức đảng, hơn 5,3 triệu đảng viên, con số này không phải quá lớn nhưng cũng không nhỏ.

“Chưa bao giờ việc xử lý tới mức độ này, có thể trước đây ta làm chưa mạnh vì nhiều lý do, con số này rất đáng quan tâm. 83 cán bộ diện Trung ương quản lý bị kỷ luật, trong đó 59 cán bộ vi phạm do khuyết điểm từ trước, 24 đảng viên do vi phạm tại thời điểm hiện nay. Con số này cho thấy điều gì, chúng ta cần đặt ra câu hỏi và tìm câu trả lời. Đó là sau khi Đảng đẩy mạnh chủ trương xây dựng chỉnh đốn, phòng chống tham nhũng tiêu cực, vẫn còn tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, trong đó có cán bộ lãnh đạo quản lý, vi phạm do vô ý hay do cán bộ chưa biết sợ, đặt lợi ích của cá nhân cao hơn lợi ích của Đảng mà vi phạm quy định”.

Đặt vấn đề như vậy, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cần tiếp tục phân tích, tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Liệu sắp tới còn không, làm như thế cán bộ đã biết sợ chưa, làm sao để khắc phục, giảm mạnh, dừng được cơ bản vi phạm mới đối với cán bộ đảng viên.

Bà Mai cho rằng, để làm được nhiệm vụ kiểm tra dấu hiệu vi phạm tốn nhiều công sức, thời gian, con người; kết luận phải đúng, thận trọng, chặt chẽ, khách quan, công tâm và phải qua nhiều khâu, làm sao để khi ban hành kết luận người ta phải tâm phục khẩu phục, chính xác, trung thực… Kết luận là một việc, nhưng xử lý phải xem xét toàn diện, cân nhắc nhiều mặt, nhiều góc độ, quan trọng nhất là làm sao để cán bộ bị xử lý kỷ luật nhận thức được sâu sắc sai phạm của mình, chấp nhận yêu cầu của Đảng, thậm chí kỷ luật ở mức cao, để nỗ lực khắc phục.

Thường trực Ban Bí thư cũng chia sẻ, thực tiễn xử lý vừa qua, cho thấy đa số cán bộ vi phạm chấp hành nghiêm túc quy định của Đảng, tán thành cao với kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra các cấp. Có cán bộ sau khi nhận quyết định kỷ luật đã bày tỏ cảm giác nhẹ nhõm trong tư tưởng, giải tỏa được gánh nặng khi chấp hành kỷ luật của Đảng.

Bà Trương Thị Mai cũng đề nghị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra và các cơ quan thanh tra, kiểm toán, truy tố, xét xử của Nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Năm 2023, cấp ủy các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 355 tổ chức đảng và 2.388 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận 213 tổ chức đảng có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 87 tổ chức đảng; có 1.814 đảng viên vi phạm, phải thi thành kỷ luật 1.287, đã thi hành kỷ luật 1.169 đảng viên.

Uỷ ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.537 tổ chức đảng và 9.246 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 2.315 tổ chức đảng và 7.395 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 284 tổ chức đảng và 3.052 đảng viên; đã thi hành kỷ luật 216 tổ chức đảng, 2.645 đảng viên.

Cấp ủy các cấp tổ chức giám sát 42.979 tổ chức đảng và 147.197 đảng viên. Qua giám sát, cấp uỷ các cấp đã kết luận 1.104 tổ chức đảng và 1.777 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm, chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 10 tổ chức và 32 đảng viên.

Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 7.393 đảng viên; qua kiểm tra, giám sát kết luận 239 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Một số số vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra như giải trình về nguồn gốc tài sản, thu nhập chưa đầy đủ, rõ ràng, kê khai tài sản không đầy đủ thông tin, không thống nhất, không đúng theo mẫu, không đúng hình thức quy định,…để các tổ chức đảng, đảng viên khắc phục, rút kinh nghiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

leo

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

789win

12Bet

789win

789win